Priser

En- och tvåbostadshus


Nedan hittar du årliga värmepriser på fjärrvärme och kostnaden för att ansluta sig. Alla priser är inkl. moms. 


Årliga värmepriser

Fjärrvärmepriset består för en- och tvåbostadshus av en fast avgift och en energiavgift.

Fast avgift 4654 kr/år
Energiavgift Vinter (sep-april) 71,96 öre/kWh
Energiavgift Sommar (maj-aug) 25,93 öre/kWh

Anslutningsavgift

När du som villaägare har bestämt dig för att installera fjärrvärme väljer du mellan att själv kontakta en leverantör för installation eller ansluta dig med vår helhets-
lösning. Kontaktar du själv en leverantör betalar du enbart en anslutningsavgift till oss.

Anslutningsavgift 28 750 kr

Anslutningsavgiften gäller vid förtätning. I övriga fall beräknas anslutningsavgiften individuellt. I avgiften ingår 10 meter grävning på din tomt. Vid längre ledningsdragning tillkommer en kostnad på 1500 kr/m. Möjlighet till ROT-avdrag finns på 225 kr/m.

Anslutningsavgift med helhetslösning

Väljer du att ansluta dig till fjärrvärme genom vår helhetslösning löser vi det praktiska åt dig. Tillsammans med våra entreprenörer tar vi hand om allt arbete och du har möjlighet att använda din tid till annat än att kontakta olika leverantörer. Läs mer om helhetslösningen.

Anslutning med helhetslösning (grundpaket) 75 000 kr

I grundpaketet ingår: fjärrvärmeanslutning, fjärrvärmecentral, installation av fjärrvärmecentral till befintligt värme- och tappvarmvattensystem, nödvändig rör- och eldragning i apparatrum samt städning efter utfört arbete.  Grävning ingår med upp till 10 meter på egen tomt. Vid längre ledningsdragning tillkommer en kostnad på 1500 kr/m. Möjlighet till ROT-avdrag finns på 225 kr/m.

Tilläggstjänster till helhetslösningens grundpaketet

Du har möjlighet att köpa till vissa tjänster och produkter som inte ingår i helhetslösningens grundpaket. Detta kan exempelvis vara extra radiator eller hjälp med demontering och bortförsel av panna eller oljetank. Priser för tilläggstjänster.

Mer information

Har du frågor gällande priser eller vill veta mer om hur anslutningen går till?

Kontakta oss för mer information.
ROT-avdrag

Som privatperson kan du få skattereduktion på arbetskostnaden för att gräva ner fjärrvärmeledningar till bostaden. Fjärrvärmen ska vara avsedd för bostaden och arbetet ska utföras på tomten till bostaden. Storleken på ROT-avdraget bedöms individuellt för varje anslutning. Det går även att få ROT-avdrag för installationen av värmeväxlare. Läs mer om Skatteverkets regler för ROT-avdrag.


Tilläggstjänster till vår helhetslösning

Vi hjälper dig gärna med demontering och bortförsel av panna och tankar men detta ingår inte i helhetslösningens grundpaket. Priser på tilläggstjänster.


Vid olja, pellets eller ved

Använder du olja, pellets eller ved som uppvärmningsform rekommenderar vi en tallriksventil, huv och radiator i apparatrummet som tillägg. Priser på tallriksventil, huv och radiator.