Fjärrvärme

För dig som installatör


Du som installerar fjärrvärme är viktig för att vi ska kunna värma Hässleholm och Tyringe på ett hållbart sätt. Nedan har vi samlat information som vi tror att du behöver när du installerar fjärrvärmecentraler. Har du frågor eller saknar något är du välkommen att höra av dig så hjälper vi dig. 


Instruktion för installation av fjärrvärmecentral i villa    

 

         VVS

 • VVX- dokumentation ska lämnas in samtidigt som bokning görs.
 • Rören på fjärrvärmesidan ska svetsas hela vägen från inkommande ventiler till fjärrcärmecentralen.
 • Avstängningsventiler ska finnas i det rum där centralen är monterad. (I de fall där centralen inte är monterad i samma rum som inkommande fjärrvärmeventiler.)
 • Spillrör ska monteras.
 • Hela anläggningen ska provtryckas med 23 bar i 2 timmar.
 • Provtryckningsprotokoll ska vara klart och överlämnas i samband med att mätarna monteras.

  El:

 • Fjärrvärmecentralen ska ha en matning som går till en två-polig brytare (Stickpropp ej godkänd).
 • Separat matning till mätarna som är plomberbar som dras fram till en Gb-dosa(ip65) som är monterad på lämpligt ställe i närheten av växlaren.
  Alternativt: automatsäkring och liten kapsling med lock, automatsäkring med aluminumprofil över, eller porslinsäkring med två platser.
 • Avläsningskabeln ska dras fram till en GB-dosa (ip65) som är monterad på lämpligt ställe i närheten av växlaren (klamras alternativt VP-rör). Gärna monterad ihop med GB-dosan till matningen. Räcker inte kabeln fram till växlaren monteras ytterligare en dosa vid inkommande ventiler.
 • Vid behov dras VP-rör mellan växlare och GB-dosor.

  Isolering:

 • Fjärrvärmerören ska isoleras innan anläggningen startas.

Instruktion för installation av fjärrvärmecentral i större fastigheter

 

           VVS:

 • VVX- dokumentation ska in samtidigt som bokning görs.
 • Rören på fjärrvärmesidan ska svetsas hela vägen från inkommande ventiler till fjärrvärmecentralen samt fästas upp så att allt hålls på plats när flödesmätaren byts.
 • Avstängningsventiler ska finnas i det rum där centralen är monterad.
 • Flödesmätaren är försedd med flänsar (Ej gängflänsar) och ska kunna stängas inne. Kontakta oss om passbit behövs. 
 • Flödesmätaren får inte sitta högre än 1,5 m eller under 0,5 m över golv mätt från centrum. Det ska också vara 0,15 m fritt utrymme runt ledning vid armatur  mätt från ytterkanten på fläns till vägg, golv eller annan ledningsfläns.
 • Avtappning och luftning ska dras ner mot golv (ca 20 cm från golv) och förses med gängpropp.
 • Spillrör ska monteras.
 • Hela anläggningen ska provtryckas med 23 bar i 2 timmar.
 • Provtryckningsprotokoll ska vara klart och överlämnas i samband med att mätarna blir monterade.
 • Mätsträckor före och efter flödesmätaren ska vara så långa som möjligt, dock minst 10 x DN framför och 5 x DN efter mätaren. Mätsträckan ska vara fri från t.ex. påstick eller annat som kan störa flödesprofilen.
 • Kontakta oss för rätt storlek på flödesmätare.

  El:

 • Separat matning till mätarna som är plomberbar (automatsäkring och liten kapsling med lock alternativt porslinsäkring med två platser).
 • Avläsningskabeln ska dras fram till mätartavlan (klamras alternativt VP-rör).
 • Mätartavla (E-nummer 2240850 eller 2240854 vid radioavläsning) monteras på lämplig plats så att flödesmätaren och temperaturgivarna (ca 1,5m) når fram. Tänk även på att isolering tillkommer på fjärrvärmerören.
 • VP-rör dras mellan tavla och mätarna.

           Isolering:

 • Fjärrvärmerören ska isoleras innan anläggningen startas.

Teknisk bestämmelse

Mer information hittar du i  den tekniska bestämmelsen, vilken är en gemensam bestämmelse för fjärrvärmecentraler för den svenska fjärrvärmebranschen. 


Ska du bygga?

Hör av dig i god tid om du ska bygga om eller flytta ledningar för fjärrvärmen. Vi använder oss av Ledningskollen. Här ställer du enkelt din fråga genom att skapa ett konto, logga in och skapa ett ärende.