Falkbo

På toppen av ackumulatortanken

Fågelholk på 60 meters höjd

Högst upp på räcket på den nya ackumulatortanken på fjärrvärmeverket i Hässleholm, i sydvästlig riktning, har en öppen fågelholk placerats. Förhoppningen är att holken ska locka till sig ett par häckande fåglar. Via webbkameran som installerats har du möjlighet att följa eventuellt kommande hyresgäster.  

- Det troligaste och mest önskvärda är att någon art av falk, pilgrims- eller tornfalk, ska etablera sig här, säger Thomas Johnsson, Ornitolog och medlem i Göingebygdens Biologiska Förening. Man ska dock vara medveten om att det kan ta ett eller flera år innan så sker, och har vi otur kanske det aldrig sker, fortsätter Thomas. 

Thomas berättar att om ett par pilgrimsfalkar beslutar sig för att häcka i holken kommer dessa sannolikt att jaga framförallt duvor (tam- och ringduvor) och kråkfåglar (kajor och kråkor). Eventuellt även någon trast eller stare.

- Pilgrimsfalken är en sällsynt fågel i Sverige, som vi bör värna om i framtiden, säger Thomas. Även tornfalken behöver vårt stöd - dessa falkar jagar dock på ett helt annat sätt och lever huvudsakligen på gnagare.


Per Haker, Hässleholm Miljö, har varit projektledare för bygget av den nya ackumulatortanken och ser fram emot framtida hyresgäster.

- Det är jätteroligt att vi har boet på plats, säger Per. Med fantastisk utsikt över Hässleholm hoppas vi att det ska utgöra ett trivsamt hem för en falk som letar ny boplats, vi håller tummarna för häckning under 2021. 


 

Ackumulatortanken

Efter ett intensivt arbete står vår nya ackumulatortank äntligen färdig.
Läs mer om byggnationen.