E-faktura

För dig som leverantör


Sedan den 1 april 2019 måste alla inköp som görs av Hässleholm Miljö AB faktureras med e-faktura. PDF är inte ett godkänt format. 


Vad ska en fullständig faktura innehålla?

Fakturor till Hässleholm Miljö ska vara märkta med:

  • Referensnummer: HM + 4 siffror utan mellanslag (t.ex. HM1234). Det är beställarens skyldighet att uppge detta.
  • Betalningssätt, PG, BG eller bankkonto/IBAN-nummer
  • Förfallodatum/betalningsvillkor

Hur fakturerar jag?

Du som kan e-fakturera 

Vi vill i första hand ta emot fakturor i SVE-fakturaformat. För SVE-fakturor ska nedan information om Hässleholm Miljö anges:

Fakturamottagare:   
Hässleholm Miljö AB
281 80 Hässleholm

GLN-nummer:   
7365565550340

Organisationsnummer:
556555-0349

Vi tar emot e-fakturor via VAN-leverantören InExchange, www.inexchange.sesom har samtrafikavtal med många VAN-leverantörer.

I andra hand kan e-fakturor skickas via nätverket PEPPOL. Ska PEPPOL användas så behöver ni ansluta er via ett företag som stödjer er e-fakturering via PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomi- eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. Hässleholm Miljös PEPPOL-ID är 0007:5565550349 och vårt format är PEPPOL BIS Billing 3.


Ni som inte e-fakturerar 

Om ni har ett affärssystem: Det går att skapa e-faktura i de flesta affärssystem. Fråga din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas för att åstadkomma dem, t ex genom virtuell fakturaskrivare.

Om ni inte har ett affärssystem: Vi erbjuder en tjänst där ni manuellt kan registrera 100 fakturor om året helt kostnadsfritt via InExchange. Det tar ca 15 min att ansluta sig.

När ni registrerat er på InExchanges hemsida kan ni logga in på vår fakturaportal www.hassleholmmiljo.se/faktura

 

För mer information om lagkravet, se www.sfti.se, www.skl.se, www.digg.sehttps://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-faktura/obligatorisk-e-faktura-till-offentlig-sektor/fragor-och-svar