Fjärrvärmeavbrott på Industrigatan i Hässleholm 17/5

Industrigatan

I maj gör vi ett stort underhållsarbete på Industrigatan i Hässleholm där vi plockar bort fyra fjärrvärmekammare och ersätter dem med kulvert.  Arbetet kräver ett längre avbrott i leveransen av värme och varmvatten och vi planerar därför ett avbrott i fjärrvärmeleveransen, från fredagen den 17 maj kl. 17 till fredagen den 24 maj kl. 07. Under den tiden har vi ingen möjlighet att leverera värme eller varmt vatten till kunder i området.

Ledningen på Industrigatan är huvudledningen som går ut från värmeverket vilket innebär att stora mängder vatten ska tappas ut och fyllas på igen. Det kräver därför en längre avstängning i leveransen av fjärrvärme. I samband med att kamrarna plockas bort passar vi även på att göra ett mer omfattande underhållsarbete så att det blir ordentligt gjort och vi minskar risken för avbrott framöver.

Vi förstår att arbetet för med sig en del besvär - vi vill därför rikta ett stort tack för din förståelse! Underhållsarbete är väldigt viktigt för att vi ska kunna erbjuda en säker fjärrvärmeleverans även i framtiden.