Fjärrvärmeavbrott i Hässleholm 27/5

Onsdagen den 27 maj ansluter vi nya kunder och planerar därför ett avbrott i fjärrvärmeleveransen mellan kl. 8-12. 

De gator som berörs är: 

Bokalyckevägen
Gjutaregatan
Mellankullagatan
Kärnmakaregatan
Drottninggatan
Svartmannagatan
Norregatan