Eventuella driftstörningar under v.33-36

Det kan förekomma vissa driftstörningar i fjärrvärmeleveransen under vecka 33-36. Detta beror på inkopplingsarbeten i samband med byggnation av ny ackumulator och pumprum på Beleverket.