2019 års vinnare

Miljöstipendium

2019 kommer Miljöstipendiet att delas ut till två föreningar som arbetar för  att bidra till en renare miljö: Ballingslövs Gymnastik- och Idrottförening samt Hässleholms Handbollsförening. Föreningarna får motta 10.000 kronor vardera och kommer att uppmärksammas på Hässleholms galakväll 22 november.

Ballingslöv Gymnastik- och Idrottsförening

Inom Ballingslöv GoIF utövas idag fyra olika aktiviteter - fotboll, badminton, gymnastik och boule. Föreningen arbetar långsiktigt och strävar efter att bidra till en aktivare landsbygd. De beskriver sig själva som en lokal "byaklubb" som strävar efter en ständig utveckling inom den egna föreningen såväl som i Ballingslöv och Hässleholms kommun. Ballingslöv GoIF vill vara en förening som föregår med gott exempel när det kommer till att utveckla ett miljötänk och miljösmarta lösningar. Förutom att sprida positivitet, skapa gemenskap och främja integrering vill de också sprida miljömedvetenhet.

Motivering

"Föreningar är viktiga för en levande landsbygd och drivs många gånger av ideellt arbete. Miljötänk är lika viktigt i en liten förening som en stor, vilket Ballingslövs GoIF är ett bra exempel på. För att ytterligare förbättra sitt miljöarbete vill Ballingslövs GoIF möjliggöra sortering av avfall för besökare på idrottsplatsen i Ballingslöv. Arbetet ligger helt i linje med Hässleholm Miljö AB verksamhet och premieras därmed med miljöstipendiet."

Prissumman på 10 000 kronor ska användas till att bland annat köpa in sopsorteringskärl till idrottsplatsen i Ballingslöv.


Hässleholms Handbollsförening

Hässleholms handbollsförening är en ung klubb som är baserad i hjärtat av Hässleholm. Föreningen växer för varje år och målet är alla som vill ska få möjlighet att spela handboll, medan vinster hamnar längre ner på önskelistan. Hemmaarenan är Läredahallen och där de spelar som stolta representanter för Hässleholm. Eftersom klubben vill främja samhörighet såväl som hållbarhet har de startat med Plogging.  Yngre och äldre spelare springer tillsammans och kombinerar fysisk aktivitet med skräpplockning. På så sätt bidrar föreningen till ett renare Hässleholm samtidigt som de vuxna spelarna agerar förebilder för de yngre ochklubbkänslan växer hos alla inblandade.

Motivering

"Ett stort problem som vår kommun inte är ensam om är att kämpa mot är nedskräpning i naturen. Här tar Hässleholms Handbollförening tag i problemet på ett roligt och inspirerande sätt, genom Plogging. Plogging är jogging medan man samtidigt plockar skräp. Genom att vuxna och unga spelare ploggar ihop förenas miljötänk och klubbkänsla vilket Hässleholm Miljö AB gärna vill uppmuntra genom detta miljöstipendium".

Prissumman på 10 000 kronor ska användas till att bland annat köpa in reflexvästar och pannlampor för att kunna utföra plogging även under den mörka tiden. Föreningen vill även köpa in sopsorteringskärl till Läredahallen.