Ansökningsformulär

Kontaktuppgifter

Anknytning till Hässleholm

Sökande ska vara födda, ha sin hemvist i Hässleholms kommun eller på annat sätt ha tydlig anknytning till kommunen.

Vad ska stipendiet möjliggöra?

Ett stipendium ska täcka framtida kostnader som mottagaren kan ha. Det kan till exempel handla om ekonomiskt stöd för att kunna genomföra forskningsprojekt, studieresor, fortbildning eller annat arbete som bidrar till hållbar utveckling. Gärna med anknytning till bolagets verksamhetsområden: renhållning och fjärrvärme. Stipendiesumman som är på 20.000 kronor delas antingen ut till en mottagare eller fördelas på flera.