2018 års vinnare

Miljöstipendium

2018 års Miljöstipendium delades ut till två kandidater; gymnasieeleven Linnea Lindau och Hässleholms Ridklubb som fick ta emot 10.000 kronor vardera.

Linnea Lindau

År 2018 gick Linnea tredje året på HTS och drev UF-företaget Period. Period strävar efter att informera och göra menstruation mer hållbar och på så vis förebygga avfall. Hon ville använda stipendiesumman till att köpa in menskoppar och åka till en annan destination för att dela ut dem. Linnea åkte senare till Costa Rica på fältstudier och delade ut menskoppar till unga kvinnor. 

Motivering

"I utvecklingsländer kan mensen innebära att man missar jobb eller skola och riskerar sin hälsa genom att använda osanitära skydd.  Engångsartiklar, så som bindor och tamponger genererar dessutom stora mängder avfall, som hade kunnat undvikas om man valt ett annat mensskydd. Genom att informera om och dela ut menskoppar förbättras situationen för många, samtidigt som stora miljövinster görs genom att förebygga uppkomsten av avfall."


Hässleholms Ridklubb

Hässleholms Ridklubb (HRK) är en ideell förening som driver ridskola i Hässleholms Kommun. De har ca 350 medlemmar och varje vecka sitter ca 250 barn, ungdomar och vuxna upp i sadeln på Österås där ridhuset ligger. HRK strävade efter en ökad källsortering i stallet och ville skapa en trygg miljö för medlemmar och besökare. I dagsläget har klubben förändrat sin källsorteringen inomhus så det ska vara lättförståeligt att göra rätt för miljön. De har installerat fraktioner inne i köket med enkla dekaler på, som gör det lätt att sortera. De jobbar nu på att kontinuerligt sprida och informera sina medlemmar så fler får upp ögonen på att det faktiskt är lätt att göra rätt.  

Motivering

"Många barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin fritid i stallet. Stallet är en viktig mötesplats för olika åldrar, där samarbete över åldersgränserna blir naturligt. Att källsortera för miljön är självklart för barn och ungdomar idag och då måste möjligheten till detta finnas. Källsorteringen ska vara enkel och inspirerande och det ska vara lätt att göra rätt. Ljusmiljön är viktig för både trygghet och säkerhet. Bra belysning ger trygghet men rätt belysning ger både trygghet och sparar energi. "

Brinner du också för en hållbar framtid?

Sök årets miljöstipendium. Sista ansökningsdag är 30 september 2019.