Hässleholm Miljö

Klimatbokslut

Varje år tar Hässleholm Miljö fram ett Klimatbokslut för att se vad verksamheten har för påverkan på omvärlden och hur vi följer våra miljömål.

Klimatbokslut

Alla företag som producerar varor och tjänster bidrar till att öka utsläppen av växthusgaser eftersom oavsett typ av produkt eller tjänst så behövs bland annat energi, råvaror och transporter. Detta gäller självklart även för oss på Hässleholm Miljö. Trots detta så redovisar vi en negativ klimatpåverkan i Klimatboksluten.


Minskade utsläpp motsvarande 48 700 ton koldioxid

Hässleholm Miljö bidrog under 2018 till att minska utsläppen med 48 700 ton koldioxid. Detta motsvarar utsläppen från ca 7141 varv runt jorden med bil.  

Att utsläppen minskar beror på att beräkningarna tar hänsyn till hur vår verksamhet påverkar samhället i stort. Värme, återvinning och avfallsbehandling är något som efterfrågas i samhället, oavsett om Hässleholm Miljö finns eller inte. Att utsläppen totalt minskar innebär att vi på Hässleholm Miljö producerar de efterfrågade nyttigheterna med lägre klimatpåverkan än den alternativa produktionen under 2018.

Du hittar våra Klimatbokslut till höger på sidan.


8 månader utan bil

Om alla invånare i Hässleholms kommun avstod från att köra bil under 8 månader skulle vi få en lika stor minskning av koldioxidutsläppen som Hässleholm Miljö bidrog med under 2018.