Hässleholm Miljö

Klimatbokslut

Varje år tar Hässleholm Miljö fram ett Klimatbokslut för att se vad verksamheten har för påverkan på omvärlden och hur vi följer våra miljömål.

Klimatbokslut

Alla företag som producerar varor och tjänster bidrar till att öka utsläppen av växthusgaser eftersom oavsett typ av produkt eller tjänst så behövs bland annat energi, råvaror och transporter. Detta gäller självklart även för oss på Hässleholm Miljö. Trots detta så redovisar Hässleholm Miljö en negativ klimatpåverkan i Klimatboksluten.


Minskade utsläpp motsvarande 47 700 ton koldioxid

Hässleholm Miljö bidrog under 2017 till att sänka klimatpåverkan motsvarande 47 700 ton koldioxid. Detta motsvarar utsläppen från ca 6271 varv runt jorden med bil.  

Att utsläppen minskar beror på att beräkningarna tar hänsyn till hur vår verksamhet påverkar samhället i stort. Värme, återvinning och avfallsbehandling är något som efterfrågas i samhället, oavsett om Hässleholm Miljö finns eller inte. Att utsläppen totalt minskar innebär att vi på Hässleholm Miljö producerar de efterfrågade nyttigheterna med lägre klimatpåverkan än den alternativa produktionen under 2017.

Du hittar våra Klimatbokslut till höger på sidan.