Hässleholm Miljö

Klimatbokslut

Tillsammans med våra kunder är vi på Hässleholm Miljö med och bidrar till att minska koldioxidutsläppen. Under 2019 motsvarade klimatvinsten 10 månader utan bilkörning - för alla invånare i Hässleholms kommun!  


54 200 ton mindre koldioxidutsläpp

Hållbarhet är i centrum för oss på Hässleholm Miljö och vi arbetar aktivt för att minska vår klimatpåverkan. Under 2019 minskade vi, tillsammans med våra kunder, koldioxidutstläppen med 54 200 ton. Det är lika mycket som om alla invånare i Hässleholms kommun skulle avstå från att köra bil i 10 månader! Hur kan vi veta det? 


Vi tar årligen fram ett Klimatbokslut för att se vilken påverkan vår verksamhet har på omvärlden och hur vi följer våra miljömål. Alla företag som producerar varor och tjänster bidrar till att öka utsläppen av växthusgaser eftersom oavsett typ av produkt eller tjänst så behövs bland annat energi, råvaror och transporter. Detta gäller självklart även för oss på Hässleholm Miljö, trots det så redovisar vi en negativ klimatpåverkan i Klimatboksluten. Hur är det möjligt?


Att utsläppen minskar beror på att beräkningarna tar hänsyn till hur vår verksamhet påverkar samhället i stort. Värme, återvinning och avfallsbehandling är något som efterfrågas i samhället, oavsett om Hässleholm Miljö finns eller inte. Att utsläppen totalt minskar innebär att vi på Hässleholm Miljö producerar de efterfrågade nyttigheterna med lägre klimatpåverkan än den alternativa produktionen under 2019.


54 200 ton koldioxidutsläpp motsvarar: 

  • 10 månader utan bilkörning för alla invånare i Hässleholms kommun.
  • 7958 varv runt jorden med bil. 
  • 2 stycken resor tur och retur till Mallorca för alla invånare i Hässleholms kommun. 
  • 1 år utan shopping för alla invånare i Hässleholms kommun. 

Tack för att du är med och bidrar till att minska koldioxidutsläppen!