Hässleholm Miljö

Vår verksamhet

Hässleholm Miljö

Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsmässigt bolag som helt ägs av Hässleholms kommun. Vi behandlar och återvinner avfall från hushåll, industri och andra verksamheter samt producerar och levererar fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe. Bolaget har en omsättning på ca 280 miljoner kronor per år och vi är runt 100 anställda. 

Tillsammans med invånarna i Hässleholms kommun och med stor hjälp av våra entreprenörer gör vi dagligen en insats för miljön. Genom att erbjuda förmånliga produkter och tjänster som minskar våra kunders miljö- och klimatpåverkan är Hässleholm Miljö med och bidrar till en bättre livsmiljö.


Renhållning

Hässleholm Miljö ansvarar för den kommunala avfallsplaneringen och insamlingen av hushållsavfall i Hässleholms kommun. Hässleholms Kretsloppscenter (HKC) som är vår centrala anläggning i Vankiva ska vara ett förstahandsval för kunder när det gäller en miljöriktig hantering och mottagning av olika typer av avfall.  På HKC tar vi emot avfall från ett större område och har avtal med olika samarbetspartners.


Fjärrvärme

Hässleholm Miljö producerar och levererar fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe. Produktionen baseras på långsiktiga ekonomiska bedömningar och med hänsyn till positiva miljöeffekter. Värmeproduktionen ska så långt som möjligt baseras på inhemsk råvara och spillvärme.

Vi arbetar ständigt för en hög leveranssäkerhet, god service och konkurrenskraftiga priser.Ordnings- och skyddsföreskrifter

För att arbetet på våra anläggningar ska vara säkert behöver anställda såväl som entreprenörer följa våra Ordnings- och skyddsföreskrifter. Du hittar dem här!