Sponsring

Vi brinner för det lokala engagemanget

Aktiv samhällsaktör

Hässleholm Miljö strävar efter att vara en aktiv samhällsaktör som bidrar till en långsiktig samhällsutveckling och gör Hässleholm till en attraktiv kommun att leva och verka i. Ett, av flera, strategiska arbetssätt för att visa vårt samhällsengagemang är att sponsra olika aktiviteter, arrangemang och olika föreningar inom idrott, kultur och samhälle i Hässleholms kommun.


Ansökan om sponsring

Gör så här:

  1. Läs vår policy för sponsring.

  2. De föreningar och organisationer som vi ingår samarbeten med behöver kunna:

  • Visa på ett miljötänk och redogöra för hur de praktiskt arbetar för att minska sitt miljöavtryck och därmed bidrar till ett mer hållbart samhälle.

  • Redovisa motprestationer för den summa sponsringen avser. 

Uppfyller du kraven är du välkommen att fylla i en ansökan.


Ansök om sponsring

(john.doe@domain.com)

Olika typer av sponsring

Hässleholm Miljös grundläggande värderingar, ansvar, engagemang och kunskap ska vara vägledande i de samarbeten som ingås. 

Vår sponsringsverksamhet är indelad i fyra kategorier

  1. Arrangemang
  2. Cuper/tävlingar/turneringar
  3. Föreningar
  4. Miljöengagemang

Hantering av ansökningar

Vi hanterar ansökningar löpande under hela året.

Har du ansökt om sponsring får du ett skriftligt besked från oss oavsett om ansökan tillstyrkts eller inte.