Hässleholm Miljö AB

Styrelsen


Styrelsen för Hässleholm Miljö AB består av nedanstående ledamöter som är utsedda av Hässleholms kommunfullmäktige.


Christer Caesar

Ordförande

 

Jerry Andersson

Vice ordförande

 

Marianne Nilsson

Ledamot

 

Andreas Dahlberg

Ledamot

 

Arne Persson

Ledamot

 

Axel Heinonen

Ledamot

 

Thom Nilsson

Ledamot