Hässleholm Miljö AB

Styrelsen


Styrelsen för Hässleholm Miljö AB består av nedanstående ledamöter som är utsedda av Hässleholms kommunfullmäktige.


Christer Caesar

Ordförande

0705-44 92 27

Marianne Nilsson

Vice ordförande

0705-30 42 20

Maria Larsson

Ledamot 

070-297 31 55

Nils-Arne Petersson

Ledamot

0708-55 05 70

Ulf Berggren

Ledamot

0734-22 03 36

Kristina Berglund

Ledamot

070-238 62 20

Eva Persson

Ledamot

0705-53 93 08

Hebbe Härbst

Ledamot

0733-99 02 10