Hässleholm Miljö AB

Organisation


Sven Carlsson är VD för Hässleholm Miljö AB. Ledningsgruppen utgörs tillsammans med VD av Ola Nilsson (chef för verksamhetsområde Produktion samt Vice VD), Gunilla Sworén (chef för verksamhetsområde Insamling), Daniel Näslund (chef för verksamhetsområde Marknad), Lotta Wilnerzon Thörn (Ekonomi- och IT-chef) och Matilda Ekström (HR-chef).