Frågor och svar om bomsystemet

Om du saknar du ett svenskt giltigt körkort fyller du i blanketten för privatpersoner för att ansöka om att kvittera ut ett passerkort.  Passerkortet kostar ingenting eftersom det ingår i den fasta avgift som du betalar för ditt renhållningsabonnemang.

Alla kommuninvånare registreras automatiskt genom sitt renhållningsabonnemang  och kommer in direkt med ett giltigt svenskt körkort.

För dig som bor i lägenhet i Hässleholms kommun, ingår kostnaden för renhållning i din månadshyra. Om du har ett giltigt svenskt körkort drar du det i en terminal för att komma in på återvinningscentralen.  Saknar du däremot ett giltigt svenskt körkort behöver du fylla i blanketten för privatpersoner för att kvittera ut ett passerkort.  Kortet är kostnadsfritt och blanketter finns även ute på återvinningscentralen.

Som företagare betalar du för servicen på återvinningscentralen eftersom den inte ingår i ditt företagsabonnemang.

Du behöver fylla i blanketten för verksamheter och ansöka om att få kvittera ut passerkort. Passerkortet laddas med valfritt antal besök. Ange hur många passerkort som du behöver till din verksamhet samt hur många besök som du vill att vi laddar ditt kort med. Varje passerkort kostar 100 kr exkl. moms. Du får lämna max 3 m³ avfall per tillfälle och varje besök kostar 200 kr exkl. moms. Observera att fakturering av besöken sker i förskott. Har du kvar företagskuponger så får du självklart slutförbruka dessa på återvinningscentralen i Vinslöv, varje besök oavsett avfallsmängd kostar 200 kr (4 kuponger).

Skulle du bli av med kortet, meddela Hässleholm Miljö snarast så att vi kan spärra kortet och säkerställa att ingen annan använder sig av det.

Alla i hushållet som har ett giltigt svenskt körkort kommer in automatiskt på återvinningscentralen. Har man inte körkort, men vill lämna avfall i Vinslöv, kan man utan kostnad ansöka om ett passerkort.

Som hyresvärd betalar du för servicen på återvinningscentralen eftersom den inte ingår i ditt företagsabonnemang.

Du behöver fylla i blanketten för verksamheter och ansöka om att få kvittera ut passerkort. Passerkortet laddas med valfritt antal besök. Ange hur många passerkort som du behöver till din verksamhet samt hur många besök som du vill att vi laddar ditt kort med. Varje passerkort kostar 100 kr exkl. moms. Du får lämna max 3 m³ avfall per tillfälle och varje besök kostar 200 kr exkl. moms. Observera att fakturering av besöken sker i förskott. Har du kvar företagskuponger så får du självklart slutförbruka dessa på återvinningscentralen i Vinslöv, varje besök oavsett avfallsmängd kostar 200 kr (4 kuponger).

Skulle du bli av med kortet, meddela Hässleholm Miljö snarast så att vi kan spärra kortet och säkerställa att ingen annan använder sig av det.

Du är välkommen att besöka Vinslövs återvinningscentral även om du inte bor i Hässleholms kommun. För att komma in på området behöver du fylla i blanketten för privatpersoner för att ansöka om ett passerkort. 

Bor du i Östra Göinge kommun, Osby Kommun och Kristianstads får du 10 stycken fria besök på återvinningscentralen varje år. Skulle du vilja ha fler än de 10 besöken så hör av dig till ansvariga för renhållningen i din kommun för att se över möjligheten att öppna upp kortet för fler besök. När du besöker återvinningscentralen för 10:e gången så står det i displayen att det är det sista besöket.  

Bor du i någon av de övriga kommunerna kostar varje besök 250 kr inkl. moms. Du får lämna max 3 m³ avfall per tillfälle. Ditt besök registreras och faktureras via renhållningen i din hemkommun.

Som fritidsabonnent i Hässleholms kommun behöver du fylla i blanketten för privatpersoner för ansöka om passerkort.  Passerkortet kostar ingenting eftersom det ingår i den fasta avgift som du betalar för ditt renhållningsabonnemang.

Återvinningscentralen är fri att besöka för dig som betalar hushållstaxa inom Hässleholms kommun medan övriga avfallslämnare såsom företag, lantbruk och andra verksamheter betalar för servicen på återvinningscentralerna, eftersom det inte ingår i deras företagsabonnemang.

Passerkortet är en värdehandlin med ett specifikt kortnummer som registreras vid varje besök. Förlorat kort ska därför spärras och du får kvittera ut ett nytt passerkort. Skulle du bli av med kortet, meddela Hässleholm Miljö snarast så att vi kan säkerställa att ingen annan använder sig av det.

Bomsystemet på återvinningscentralen i Vinslöv kommer att utvärderas och beroende på utfallet, tas beslut om att införa bomsystem på andra återvinningscentraler.