Speciella avfallstyper
Återvinningscentralerna


Vissa avfallstyper kräver ett speciellt mottagande på återvinningscentralen för att kunna hanteras korrekt. Nedan kan du läsa mer om vad vi kan ta emot och hur mottagandet ska se ut. 


 

Asbest & eternit

Asbest är farligt avfall och tas endast emot väl förpackad och på ÅVC i Vankiva. Då dammet är hälsofarligt vid inandning är det viktigt att asbesten förpackas i dubbel plast och märks med texten "asbest". Märkning ska göras på alla sidor. När du kommer till återvinningscentralen i Vankiva kontaktar du personal på plats som visar dig containern där du ska lämna asbest. Lossning sköter du själv. Tänk på att förpacka asbesten så att du enkelt kan lyfta in den i en container. 

Privatpersoner med renhållningsabonnemang i Hässleholms kommun kan kostnadsfritt lämna upp till ett personbilssläp (3 m³) per dag. Har du större mängder eller saknar renhållningsabonnemang i Hässleholms kommun lämnas asbest mot en avgift på 1312 kr per personbilssläp.


Farligt avfall

Större mängder av farligt avfall, såsom bekämpningsmedel, färger, kemikalier och sprayflaskor tas endast emot på Vankiva ÅVC. Mindre mängder tar vi emot på alla återvinningscentraler. 

Tänk på att kanyler och läkemedel lämnas till apotek. Explosivt avfall, t.ex. sprängämnen och oanvända fyrverkerier, hänvisas till polisen. 


Gasflaskor och tryckkärl

Gasflaskor och tryckkärl hänvisas till återförsäljare. På våra återvinningscentraler tar vi endast emot helium- och engångsbehållare. Tänk på att aldrig sortera behållarna som metallskrot, även om de är tomma. 


Spillolja

Du kan lämna max 10 liter spillolja kostnadsfritt på våra återvinningscentraler. Större mängder olja tas endast emot på ÅVC i Vankiva mot en avgift. 


Invasiva arter

När du lämnar trädgårdsavfall på återvinningscentralen är det viktigt att du kontrollerar om det innehåller invasiva arter som:  

  • Blomsterlupin
  • Jättebalsamin
  • Jätteloka
  • Parkslide
  • Gul skunkkalla
  • Vresros

Invasiva arter sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra växter som konkurreras ut. Därför behöver du vidta följande åtgärder när du lämnar invasiva arter på ÅVC:

  • Växterna ska vara förpackade i väl förslutna, dubbla säckar och hanteras separat på återvinningscentralen.
  • Kontakta personal på plats på ÅVC.

Du kan läsa mer om invasiva arter på Naturvårdsverkets hemsida.


Slaktavfall och kadaver

Slaktavfall och kadaver tar vi inte emot på våra återvinningscentraler. Jaktavfavfall ska grävas ner på plats i skogen. För ytterligare information hänvisar vi till jordbruksverket, djursjukhuset eller veterinär.