VD Sven Carlsson

HAR ORDET

Ny styrelse

Den styrelse som utsågs vid valet hösten 2018 tillträdde vid bolagsstämmorna som hölls i mars 2019. Till styrelsens ordförande utsågs Christer Caesar.