Passersystem på Vankiva ÅVC

Större säkerhet och bättre service

Under årets har ett passersystem installerats på Vankiva återvinningscentral.  Det invigdes i september och innebär ett förbättrat trafikflöde på området, en ökad säkerhet och större möjlighet att kunna planera öppettider och bemanning baserat på besöksstatistik. 

Passersystem finns sedan tidigare installerat på återvinningscentralen i Vinslöv och under 2020 kommer liknande system succesivt att införas på övriga återvinningscentraler i Hässleholms kommun.  


Inpassering med körkort för privatpersoner

Alla som är 18 år och folkbokförda i Hässleholms kommun kommer in på återvinningscentralen med giltigt svenskt körkort. Genom att scanna ditt körkort i en terminal och så öppnas bommen. För de som saknar giltigt körkort, är boende i annan kommun eller bedriver verksamhet behövs ett passerkort för att komma in på återvinningscentralen. 

Återvinningscentralerna är gratis att besöka för privatpersoner i Hässleholms kommun medan företag, lantbruk och andra verksamhet betalar för servicen på återvinningscentralerna eftersom den inte ingår i företagsabonnemang. 


Passerkort för verksamheter

Passerkort 

Företag, lantbruk eller annan verksamhet behöver ansöka om passerkort för att kunna besöka återvinningscentralen.

Fakturering 

Ett besök kostar 200 kr ex. moms. Avgiftsbelagt avfall, såsom kemikalier, debiteras utöver inträdet och betalas till personalen på ÅVC. Fakturering kommer att ske månadsvis där du får en samlingsfaktura över samtliga passerkort och besök registrerade på företaget.   

Här kan du läsa mer om passersystemet och hur du ansöker om passerkort.