Biologisk rening av lakvatten

Pilotprojekt tillsammans med Sweco, Avfall Sverige och Lunds Tekniska Högskola

På Hässleholms Kretsloppscenter kan vi ta emot de flesta typer av avfall. Det lakvatten som avfallet ger upphov till innehåller relativt låga halter metaller men behöver minska ytterligare för att kunna släppas ut till den närliggande bäcken.

Under 2018 inleddes ett projekt för att minska halten tungmetaller i lakvatten med hjälp av sulfatreducerande bakterier. Projektet har pågått under hela 2019 och beräknas vara färdigt i mars 2020.

Sulfatreducerande bakterier

Vanligtvis renas lakvatten från metaller genom kemisk fällning, vilket innebär att kemikalier tillsätts vattnet och binder till metallerna.

Om projektet med att använda sulfatreducerande bakterier fungerar, kan lakvatten renas biologiskt istället, vilket innebär att vi kan minska användningen av kemiska tillsatser. 

Metod som tidigare inte testats i Sverige

Metoden har aldrig tidigare testats på lakvatten i Sverige och att rena lakvatten med hjälp av bakterier har visat väcka ett stort intresse.

Pilotprojektet utförs tillsammans med Sweco, finansieras av branschorganisationen Avfall Sverige och Lunds Tekniska Högskola är med och driver projektet genom examensarbetare. AnoxKaldnes har bidragit med bärare (material som bakterierna ska trivas med) och det holländska bolaget Paques har bidragit med bakteriekulturen. 

Positiv trend

Det är idag för tidigt att kunna dra slutsatser av projektet men resultaten såhär långt visar en positiv trend.

Nu fortsätter vi att följa utvecklingen av reningsmetoden för att se om biologisk rening är något som vi kan använda på metaller och hur det i så fall skulle kunna implementeras i full skala.