Underhållsarbete på Industrigatan 

Lagning av läckage och utbyte av kamrar 

För att garantera trygga fjärrvärmeleveranser behöver vi kontinuerligt underhålla och modernisera det 150 km långa fjärrvärmenät som finns nedgrävt i Hässleholm och Tyringe.

Vi försöker i så stor utsträckning som möjligt att genomföra våra planerade underhållsarbeten under den varmare delen av året. På så vis hoppas vi kunna minimera besvär för de kunderna som påverkas av att vi under en kort period kopplar bort fjärrvärmen för att underhålla nätet. Vi arbeter hela tiden för att bli ännu bättre på att kommunicera kring våra planerade avbrott och ge kunderna rätt information i rätt tid.

Läckage i kammare på Industrigatan

Under maj månad genomförde vi ett stort underhållsarbete i vårt fjärrvärmenät i Hässleholm för att säkra framtidens fjärrvärmeleverans. Fjärrvärmenätet på Industrigatan var i stort behov av underhåll då vi har haft ett läckage i en kammare sedan en tid tillbaka som nu behövde åtgärdas omgående.

Tack för tålamodet!

Vår underhållssamordnare Matthsz Håkansson som var projektledare valde att beskriva det så här: 

Underhållsarbetet på Industrigatan har varit en del av ett större moderniseringsarbete som bland annat innebär att vi bygger bort kammare och ersätter dem med markventiler. Det är ett omfattande arbete som tyvärr har påverkat våra kunder men det är viktigt för att vi ska kunna erbjuda en säker fjärrvärmeleverans även i framtiden. Jag vill därför rikta ett stort tack till alla som påverkats för ert tålamod!”. 

Ett modernare nät

Det befintliga fjärrvärmenätet på Industrigatan är byggt med en teknik som innebär att fukt hade trängt igenom och orsakat rost i kammare och kulvert. Vi moderniserar och säkrar därför vårt nät för att kunna erbjuda en säker leverans av fjärrvärme, även i framtiden.

Huvudledning

Då ledningen på Industrigatan är den huvudledning som går ut från värmeverket på Läreda innebar det att stora mängder vatten skulle tappas ut och fyllas på igen. Det krävdes därför en längre avstängning i leveransen av fjärrvärme och på Industrigatan var trafik endast tillåten i västlig riktning under maj månad.

Resultatet

Efter en månads intensivt arbete kunde Industrigatan återställas och trafiken flödade som vanligt igen. Kamrarna som vägde ca. 30 ton ton styck fraktades till Vinslöv där de krossas. Stålet i säljs vidare medan betongen återanvänds till bärlager vid vägbyggen och övriga hårdgjorda ytor.