Vi fyller 10 år!

En resa mot ett hållbarare Hässleholm

Under 2019 har vi blickat tillbaka på de senaste tio åren för att summera hur bolaget utvecklats sedan fusionen 2009. Och vi kan konstatera att mycket har hänt. Vi har vuxit, breddat vår verksamhet, fått fler kunder och blivit fler anställda. På 10 år har bland annat 300 nya fjärrvärmekunder tillkommit vilket vi är väldigt glada över.  

Under året har vi  uppmärksammat jubileet på olika sätt, bland annat med öppet hus på Hässleholms Kretsloppscenter och olika aktiviteter på våra sociala medier.


Utveckling av våra anläggningar

2011 investerade vi i en ny biobränslepanna på vårt fjärrvärmeverk i Hässleholm som bidragit till stora miljöförbättringar. 2010 användes 16 % olja i produktionen av fjärrvärme och 2011 hade oljan minskat till 2,5 %. 2018 använde vi 0,68 % olja (endast HVO) i vår produktion.

Hässleholms Kretsloppscenter förfogar vi över 100 hektar som konstant utvecklas med fler behandlingsytor, ökad kapacitet och miljösäkra deponiceller. 2015 investerade vi i en anläggning för mottagning av oljeslam som gjorde det möjligt att nästan fördubbla kapaciteten på att ta emot oljehaltigt industriavfall.

2017 togs vår nya deponicell på Hässleholms Kretsloppscenter i drift för att säkerställa framtida mottagning av IFA-klassat material. Årligen tar vi emot omkring 200 000 ton avfall på HKC. 


Sopsamlarmonstren kom till

2015 föddes våra Sopsamlarmonster för att lära barn i Hässleholms kommun att källsortera och öka deras intresse för miljön. Aldrig hade vi kunnat drömma om att de skulle bli så populära.

Idag har vi 17 monster som används av över 600 förskolor och skolor i hela Sverige. Att våra monster har fått så stor spridning gör oss både glada och stolta och vi hoppas att de gör stor nytta för miljön, både för oss och kommande generationer.


Det har blivit lättare att göra rätt

2016 byttes insamlingssystem i Hässleholms kommun. 32 000 nya kärl placerades ut och såg till att alla villor och fritidshus äntligen fick fyrfackskärl.

Fyrfackskärlen bidrog till att vi på ett år ökade insamlingen av förpackningar markant, 43 % mer plastförpackningar samlades in och 24 % pappersförpackningar. Ännu mer glädjande är att vi har minskat insamlingen av brännbart avfall med över 800 ton, motsvarande 21 %! 

 
 


Utbyggnad av fjärrvärmenätet

Vi har byggt ut våra fjärrvärmenät för att kunna förse fler kommuninvånare med klimatsmart fjärrvärme. 2016 kunde vi erbjuda boende i Sjörröd i Hässleholm fjärrvärme och 2018 kom vi med fjärrvärme till Tvärskogsområdet i Tyringe. 

 


Insamling i egen regi

2016 tog vi över insamlingen av hushållsavfall hos flerfamiljshus och verksamheter i egen regi. Varje vecka tömmer våra chaufförer omkring 4950 kärl och vi har 1066 kunder. Som drivmedel används HVO100 (hydrerad vegetabilisk olja) som är ett helt förnybart biodrivmedel som framställs från animaliska fetter och rapsolja. 

2018 tog vi över tömningen av enskilda avlopp och fettavskiljare i egen regi. Varje år tömmer vi omkring 480 fettavskiljare och 5200 enskilda avlopp i kommunen. 

 
 


Vårt bidrag till Kärråkra

2017 inleddes arbetet med byggnationen av Sveriges modernaste tågverkstad i Kärråkra utanför Hässleholm. Vi är en av leverantörerna som bidragit till att Region Skånes infrastrukturprojekt drivits framåt, dels genom kompetens gällande marksanering och behandling av överskottsmassor och dels genom att förse samtliga byggnader på området med klimatsmart fjärrvärme. 


Invigning av Magneten

2018 slog vi upp portarna till Magneten – Makerspace, Återvinningspunkt och Återbruksbutik.

Magneten startade med målet att öka återanvändningen i Hässleholms kommun och bara under de första månaderna på 2019 har över 1,3 ton saker bytt ägare i butiken.