VD Sven Carlsson

HAR ORDET

Invigning av ackumulatortanken

Efter fyra års intensivt arbete stod äntligen vår ackumulatortank redo för att börja användas i augusti 2020. Projektet har pågått flera år, vi har jobbat hårt och lärt oss mycket. Den 7 oktober bjöd vi in till en Corona-säker invigning!