Om avfallstrappan

Det material vi tar fram är anpassat efter läroplanen för de olika åldrarna. Det ska vara enkelt att arbeta med miljö och energi i förskola och skola.

Eu har beslutat om en avfallshierarki, en avfallstrappa, som ska styra hur vi tar hand om vårt avfall i Sverige.

Att följa stegen i avfallstrappan är ett enkelt sätt för att minska avfallet och ta hand om det på bästa sätt. Vi konsumenter påverkar var vart avfall hamnar och hur vår framtid ser ut. Vi måste minska mängden avfall och se till att det som blir över kommer in i systemet igen vid återanvändning och återvinning.

Avfallstrappan styr Hässleholm Miljös verksamhet, den kan även styra dig och mig i vårt dagliga arbete med att minska vårt avfall och sortera det rätt. Att minimera mängden avfall är bättre än att återanvända, att återanvända är bättre än att återvinna och så vidare.

Avfallstrappan består av 5 stycken steg; minimera, återanvända, återvinna, energiutvinna och deponera.

Minimera

Här kommer några tips på hur du kan minimera din mängd avfall.

 • Planera dina matinköp så att varorna hinner tillagas innan de blir för gamla.
 • Tänk på att "bäst-före datumet" bara är en rekommendation, maten kan hålla betydligt längre.
 • Titta, lukta och smaka.
 • Ge bort en tjänst eller en upplevelse istället för en sak.
 • Tänk efter innan du köper, behöver jag detta?
 • Välj varor med lång hållbarhet, det vill säga bra kvalitét och saker som kan repareras.
 • Köp refill om det är möjligt.
 • Ta med en tygkasse hemifrån när du ska handla, så behöver du inte köpa en ny plastkasse varje gång.
 • Drick kranvatten istället för att köpa vatten på flaska eller burk.
 • Köp råvaror istället för färdiglagad och förpackad mat.
 • Köp varor som är producerade lokalt.
 • Låna saker av varandra, eller köp saker gemensamt med dina grannar.

Återanvända

Här kommer några tips på hur du kan blir bättre på att återanvända.

 • Köp begagnade saker.
 • Reparera saker som har gått sönder.
 • Lämna saker du inte behöver till second hand, eller sälj dem.
 • Byt saker med varandra.
 • Hitta nya användningsområde för gamla saker.

Återvinna

Genom att sortera ut förpackningar, metall, glas och tidningar ser du till att materialet kan återvinnas och bli nytt material. Genom återvinning kan användbara råvaror och energi utvinnas ur vårt avfall och på så sätt sparar vi på jordens resurser. Att bearbeta ett återvunnet material kräver inte lika mycket energi som att bearbeta en ny råvara.

Energiutvinna

Det avfall som inte går att återvinna men som vi kan bränna ska vi sortera ut i brännbart. Hässleholm Miljö eldar brännbart i en speciell panna på värmeverket och producerar värme av avfallet. När du sorterar brännbart rätt, utan metaller och annat farligt material och utan material som går att återvinna hjälper du oss att hålla fjärrvärmepannans utsläpp låga och att minska mängden aska.

Deponera

Om du inte kan minimera, återvinna, återanvända eller energiutvinna ditt avfall ska det deponeras. Att lägga avfallet på deponin är en sista utväg som vi helst vill slippa. Av det avfall som sorteras ut som deponi är det bara en liten del som faktiskt deponeras. Deponianläggningen på Hässleholm Miljö i Vankiva sorterar bland annat ut all metall och lämnar till metallåtervinning.