Varför är det viktigt att arbeta med miljöfrågor i skola och förskola?

Den 8 augusti 2016 inträffade ”Overshoot day”. Då hade vi på åtta månader förbrukat årsproduktionen av ekologiska resurser för 2016. Resten av året levde vi över jordens tillgångar. I Sverige ligger vi på tionde plats när det gäller det ekologiska fotavtrycket i världen. Skulle alla leva som vi gör i Sverige hade vi behövt 4,2 jordklot, skrämmande eller hur?

Vi har ett viktigt arbete framför oss. Tillsammans måste vi tänka annorlunda och ändra vårt beteende och vår livsstil. Vi måste minska vår konsumtion, minimera mängden avfall och se till att det som blir över kommer in i systemet igen vid återanvändning och återvinning.

Barn har ett intresse av att lära och är måna om att göra rätt. Vi vill ta vara på barnens entusiasm och skapa en tidig medvetenhet och ett intresse för vår miljö och hur vi ska leva mer hållbart. Genom att barnen får kunskap om till exempel källsortering skapar vi duktiga och engagerade ”källsorterare” som bli ambassadörer hemma hos sig och i sin familj.

Kan vi, redan när barnen är små, aktivt sprida kunskap om vår miljö och hållbar livsstil är vi övertygade om att vi kommer kunna minska vårt miljöavtryck i framtiden. Med ökad kunskap och ett stort engagemang ska vi kunna lämna över ett jordklot till våra barn och barnbarn som det funkar att leva på och som vi är stolta över att ha förvaltat på bästa möjliga sätt.  

 

 

Idag behövs det 4,2 jordklot för att leva som vi gör i Sverige.