Material

Här hittar ni undervisningsmaterial och tips på hur ni kan arbeta med miljö i förskolan och förskoleklassen.

Spel och flanosaga

Vi har tagit fram ett källsorteringsspel och en flanosaga (med magnet) att använda i förskolan och i förskoleklassen för att på ett lekfullt sätt lära sig om, och få träna på, källsortering.

Varje förskola och skola får ett spel och en magnettavla av oss. Vår önskan är att förskolan eller skolan i gengäld gör det möjligt för barnen att sortera ut alla fraktioner på avdelningen/i klassrummet. Vi bistår gärna med material - dekaler och affisch, för att underlätta sorteringen. Vill ni ha hjälp med att komma igång med källsortering har vi möjlighet att göra platsbesök.  

Källsorteringsspel

I källsorteringsspelet får barnen träna på att sortera sopor i rätt fraktion.
Barnen får välja vilket sopsamlarmonster de vill använda som spelpjäs. Det gäller att hitta vilka sopor just det monstret vill ha.
Spelet levereras i en tygpåse som är enkel att förvara och tar liten plats.
 

Flanosaga med magneter

En flanosaga med magnet om hur sopsamlarmonstrena går ut i skogen för att samla sopor. Tavlan kan även användas för att träna på sortering.

Dekaler och affisch

För att underlätta källsorteringen för barn har vi tagit fram dekaler med monster för att komplettera de vanliga dekalerna som sitter på tunnor och kärl. Barnen får en koppling mellan sopsamlarspelet, flanosagan och den faktiska sorteringen i olika kärl på förskolan.
Med vår sopsamlaraffisch kan barnen enkelt se vilka sopor som tillhör vilket monster och vart de ska slängas. Planschen ger en superhjälte-känsla vilket är precis vad barnen är när de källsorterar - superhjältar för miljön!