Skolor & Förskolor

I vår vision står det att Hässleholm Miljö ska vara en motor och en initiativtagare för Hässleholms hållbara utveckling inom miljö. För oss innebär det att vi ska ta en aktiv roll i kunskapsspridningen om miljöarbete och hållbar livsstil i alla åldrar. En viktig målgrupp är förskole- och skolbarn. Vi tror att vi genom att rikta oss mot barn och ungdomar har möjlighet att i tidig ålder väcka ett intresse för miljöfrågor. Vår förhoppning är att intresset ska leda till ett engagemang hos barnen som aktivt vill vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle i den värld de själva ska växa upp i. En viktig del av vår strategi för 2020 är därför att ta fram material till förskola och skola. Vår målsättning är att materialet ska vara anpassat efter läroplanen för olika åldrar och underlätta för pedagoger i undervisningen inom miljöfrågor.

Hösten 2016 påbörjade vi vårt arbete med att ta fram material till förskolan och skolan. Det är ett omfattande arbete och vi har därför valt att fokusera på en ålderskategori om året. Under våren kommer material till förskolan och F-klass finnas tillgängligt, för beställning eller utskrift, på hemsidan. Hemsidan kommer efter hand uppdateras med det material vi tar fram.

Fokusområde 2016-2019

2016 Förskola och F-klass
2017 Lågstadiet
2018 Mellanstadiet
2019 Högstadiet

Använda vårt material

Vi får många förfrågningar kring att använda/låna vårt material. Vi tycker givetvis det är jättekul att våra sopsamlarmonster är populära och att vårt material vill användas. Vi ser det som att om vi kan hjälpa varandra i vårt arbete mot en mer hållbar värld har vi en större chans att lyckas med vårt gemensamma mål.

Vårt önskemål är att ni när det är möjligt, t.ex. om ni väljer att använda vårt material på er hemsida eller i tryckta broschyrer, planscher, utskriftsblad eller liknande, hänvisar till oss. Vi önskar även att ni skickar en bild till oss när ni använder vårt material som vi kan publicera på vår hemsida. Vi vill gärna att förskolor, skolor eller privatpersoner inspirerar varandra.   

Köpa vårt material

Det finns möjlighet att köpa vårt sopsamlarmonster-material.

Brädspel, inklusive spelregler och tygpåse för förvaring: 550kr/st.

Magnettavla med saga: 560kr/st.

Affisch och en uppsättning dekaler (11 stora dekaler och 11 små dekaler): 90kr/st.

Se bilder på ovan material under fliken "material". Vi har en begränsad extraupplaga.