Priser för renhållningsabonnemang

Alla hushåll, både villor och fritidsboende, i en- eller tvåbostadshus ska ha ett abonnemang för avfallshämtning enligt det kommunala renhållningsansvaret.

För en- och tvåbostadshus är avgiften 2 375 kr/år
Grundavgift: 903 kr/år
Rörlig avgift: 1 472 kr/år

För fritidshus är avgiften 1 750 kr/år
Grundavgift: 665 kr/år
Rörlig avgift: 1 085 kr/år
Hämtning sker under perioden mitten av april - mitten av oktober.

Detta ingår

 • Två stycken 370 liters fyrfackskärl, samt två stycken påhängsboxar,
  en minimizer och en miljöbox
  Kärl 1 töms varannan vecka
  Kärl 2 töms var fjärde vecka
 • Matavfallspåsar
  För en- och tvåbostadshus ingår 160 st matavfallspåsar per år
  För fritidshus ingår 80 st matavfallspåsar per år
 • Hämtning av grovavfall 4 ggr/år max 10 kollin/tillfälle
  Anmäl hämtning av grovavfall till kundtjänst 7 dagar innan hämtningstillfälle
  (se din tömningskalender)
 • Tömning av miljöbox (farligt avfall, deponi, matolja)
  Anmäl tömning av miljöbox till kundtjänst 7 dagar innan hämtningstillfälle. Miljöboxen töms dagen efter grovavfall.

Gemensamt abonnemang

Om man har väldigt lite avfall finns möjligheten att två eller flera närliggande fastigheter kan ha ett gemensamt abonnemang där ni delar på en uppsättning kärl - då får man också en lägre kostnad. Den möjligheten finns även för fritidshus.

Blankett för ansökan om gemensamt abonnemang finns att ladda ner här.

Vid gemensamt abonnemang får samtliga hushåll betala varsin grundavgift. Det ni delar på är den rörliga avgiften.

Exempel.
2 hushåll ska dela på ett helårsabonnemang.
Hushåll 1: Grundavgift 903 kr + rörlig avgift 736 kr (1 472kr/2) = 1 639 kr
Hushåll 2: Grundavgift 903 kr + rörlig avgift 736 kr (1 472kr/2) = 1 639 kr

Det går bra för fritidshusabonnenter att dela abonnemang med helårsabonnenter, men det behöver vara samma typ av abonnemang ni delar på. Dvs antingen ett helårsabonnemang eller ett fritidshusabonnemang.

 

Fakturaförklaring

Din faktura för renhållning är uppdelad i grundavgift, rörlig avgift och eventuella avgifter för tilläggstjänster. Mer information om vad som menas med de olika avgifterna hittar du i Avgifter för renhållning 2017

Fullständiga priser och tilläggsabonnemang hittar du i Renhållningstaxa i Hässleholm (pdf).

Ansökan om uppehåll

Om fastigheten inte används kan ansökan göras om uppehåll i hämtning av avfall. Ansökan lämnas till Miljökontoret på Hässleholm kommun.