Sorteringsguiden

Vad vill du sortera?

  • inhalator (plast), sorteras som: Plastförpackningar

  • insektsmedel, sorteras som: Farligt avfall

  • insulinpenna, sorteras som: Övrigt

    lämnas på apotek.

  • isolering, sorteras som: Deponi

    vid besök på återvinningscentral sorteras det som isolering.

Sorteringsblad

Vill du inte skriva ut hela sorteringsguiden? Skriv ut ett sorteringsblad istället.

Sorteringsblad villahushåll A3

Sorteringsguide

Klicka på bilden för att öppna sorteringsguiden.
Klicka på bilden för att öppna sorteringsanvisningar, A-Ö.