Sorteringsguiden

Vad vill du sortera?

Tidningar

Tidningar

Papper från brevlådan, data- och skrivpapper, broschyrer, reklamtryck, kataloger och kvitton. 

Allt ska läggas löst i kärlet.

Kuvert och post-it skall läggas i brännbart.

Sorteringsblad

Vill du inte skriva ut hela sorteringsguiden? Skriv ut ett sorteringsblad istället.

Sorteringsblad villahushåll A3

Sorteringsguide

Klicka på bilden för att öppna sorteringsguiden.
Klicka på bilden för att öppna sorteringsanvisningar, A-Ö.