Sorteringsguiden

Vad vill du sortera?

Deponi

Deponi

Porslin, keramik, glasföremål, speglar, lerkrukor, säkringar etc. 

Villa

Deponi budas i en röd miljöbox tillsammans med farligt avfall och matfett/matolja. Deponi, farligt avfall och matfett/matolja kan läggas tillsammans i boxen men måste vara tydligt separerat.

Flerfamiljshus

Deponi läggs i ett kärl, en särskild behållare i avfallsutrymmet eller lämnas till ÅVC, om ingen speciell behållare finns kontakta din fastighetsskötare.

Återvinningscentral

På våra återvinningscentraler (ÅVC) separeras fraktionen Deponi i Rena massor, Gips och Isolering. Avfallet som kommer in som deponi via hushållsnära insamling eftersorteras i följande fraktioner på vår avfallsanläggning.

Tänk på att för vissa typer av avfall har speciella regler läs mer om det här.

 • blomkruka (lera o porslin), sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som rena massor.

 • dricksglas, sorteras som: Deponi

  både trasigt och helt. Vid besök på återvinningscentral sorteras det som rena massor.

 • fönsterglas, sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som rena massor eller om det är fönster med glas och karm som fönster med glas och karm.

 • gipsföremål, sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som gips.

 • grus (mindre mängd), sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som rena massor.

 • isolering, sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som isolering.

 • kaffekopp och fat, sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som rena massor.

 • kakel mindre mängd, sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som rena massor.

 • keramik, sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som rena massor.

 • klinkers mindre mängd, sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som rena massor.

 • kruka lera el. keramik, sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som rena massor.

 • lerkruka, sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som rena massor.

 • porslin, sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som rena massor.

 • propp/säkring, sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som rena massor.

 • spegelglas, sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som rena massor.

 • tallrik (porslin), sorteras som: Deponi

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som rena massor.

Sorteringsblad

Vill du inte skriva ut hela sorteringsguiden? Skriv ut ett sorteringsblad istället.

Sorteringsblad villahushåll A3

Sorteringsguide

Klicka på bilden för att öppna sorteringsguiden.
Klicka på bilden för att öppna sorteringsanvisningar, A-Ö.