Sorteringsguiden

Vad vill du sortera?

Matfett / Matolja

Matfett / Matolja

Har du endast små mängder är det lättare att torka ur stekpannan med hushållspapper och slänga i matavfall. Men, om du till exempel friterar hemma och därmed fått stora mängder fett ska du hälla det avsvalnande fettet i en pet-flaska och ta med till en återvinningscentral eller buda i den röda miljöboxen.

Villa

Matfett/matolja budas i en röd miljöbox tillsammans med farligt avfall och deponi. Matfett/matolja, farligt avfall och deponi kan läggas tillsammans i boxen men ska vara tydligt separerat.

Flerfamiljshus

Matfett/matolja läggs i en särskild behållare i avfallsutrymmet eller lämnas till ÅVC, om ingen speciell behållare finns kontakta din fastighetsskötare.

Återvinningscentral

På våra återvinningscentraler (ÅVC) lämnas allt matfett/matolja till personal eller ställs i gallervagnen.

Sorteringsblad

Vill du inte skriva ut hela sorteringsguiden? Skriv ut ett sorteringsblad istället.

Sorteringsblad villahushåll A3

Sorteringsguide

Klicka på bilden för att öppna sorteringsguiden.
Klicka på bilden för att öppna sorteringsanvisningar, A-Ö.