Sorteringsguiden

Vad vill du sortera?

Ljuskällor

Ljuskällor

Glödlampor, lysrör etc.

Villa

Ljuskällor läggs i påhängsboxarna som sätts på kärlet vid tömning. Lysrör budas med grovavfall.

Flerfamiljshus

Ljuskällor läggs i en särskild behållare i avfallsutrymmet eller lämnas till ÅVC, om ingen speciell behållare finns kontakta din fastighetsskötare.

Återvinningscentral

På våra återvinningscentraler (ÅVC) separeras fraktionen Ljuskällor i Ljuskällor och Lysrör. Avfallet som kommer in som ljuskällor och grovavfall via hushållsnära insamling eftersorteras i följande fraktioner på vår avfallsanläggning.

  • glödlampa även lågenergi, sorteras som: Ljuskällor

  • halogenlampa, sorteras som: Ljuskällor

  • lysrör, sorteras som: Ljuskällor

    vid besök på återvinningscentral sorteras det som lysrör.

  • lågenergilampa, sorteras som: Ljuskällor

Sorteringsblad

Vill du inte skriva ut hela sorteringsguiden? Skriv ut ett sorteringsblad istället.

Sorteringsblad villahushåll A3

Sorteringsguide

Klicka på bilden för att öppna sorteringsguiden.
Klicka på bilden för att öppna sorteringsanvisningar, A-Ö.