Sorteringsguiden på olika språk

Här hittar ni sorteringsanvisningar på dari, arabiska, engelska, tigrinja, tyska och svenska. Kontakta oss om ni behöver ni fysiska exemplar av sorteringsguiderna.


Klicka på bilden för att hämta en sorteringsguide på dari.
Klicka på bilden för att hämta en sorteringsguide på arabiska.
Klicka på bilden för att hämta en sorteringsguide på engelska.
Klicka på bilden för att hämta en sorteringsguide på tigrinja.
Klicka på bilden för att hämta en sorteringsguide på tyska.
Klicka på bilden för att hämta en sorteringsguide på svenska.

Inforamtionsskyltar på fem olika språk

Allt-i-ett A4-blad på svenska, engelska, tigrinja, dari och arabiska.

» Batterier

» Brännbart

» Deponi

» Färgat glas

» Ljuskällor

» Matavfall

» Metall

» Mindre elavfall

» Ofärgat glas

» Pappersförpackningar

» Plastförpackningar

» Tidningar