Priser för slamtömning

Här hittar du de vanligaste priserna gällande slamtömning i Hässleholm kommun.

Akuttömning

Alltid totaltömning

Vardagar kl 7-16 3 335 kr
Övrig tid 4 585 kr

Deltömning

Slamavskiljare

Ordinarie tömning, 0-3 kubikmeter 1 320 kr
Budad tömning inom en vecka, 0-3 kubikmeter 1 800 kr
Volym över 3 kubikmeter 275 kr /kubikmeter

Totaltömning

Slamavskiljare

Ordinarie tömning, 0-3 kubikmeter 1 758 kr
Budad tömning inom en vecka, 0-3 kubikmeter 2 000 kr
Volym över 3 kubikmeter 275kr /kubikmeter

Sluten avloppstank

Budad tömning, 0-3 kubikmeter 1 750 kr
Volym över 3 kubikmeter 275 kr/kubikmeter

Övriga avgifter

Bomkörning 620 kr/tillfälle
Lyft av tungt lock 700 kr
Slangdragning över 25 m
26-35 meter 250 kr
36-45 meter 400 kr
Över 46 meter 800 kr

Latrintömning

Permanentbostäder

Hämtning 1 ggr varannan vecka 13 000 kr/år
Budad tömning utanför ordinarie tömning 700 kr

Fritidshus

Hämtning 1 ggr varannan vecka (15/4-15/10) 10 000 kr/år
Budad tömning utanför ordinarie tömning 700 kr