Priser för abonnemang i verksamheter

Få en överblick över renhållningsabonnemanget i er verksamhet.
Alla priser inkl. moms.

Avgifter för verksamheter

Grundavgift 665 kr/hämtställe
Rörlig avgift Varierar beroende på antalet enfackade kärl, kärlstorlek och tömningsfrekvens.

Enfackade kärl

Brännbart

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 895 kr 1 070 kr 1 620 kr
varannan vecka 26 ggr 1 360 kr 1 685 kr 2 625 kr
varje vecka 52 ggr 2 685 kr 3 515 kr 5 320 kr

Matavfall

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
varannan vecka 26 ggr 1 335 kr x x
varje vecka 52 ggr 2 885 kr x x

Deponi

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 1 630 kr 2 110 kr x
varannan vecka 26 ggr 3 150 kr 4 020 kr x

Tidningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 240 kr 250 kr x
varannan vecka 26 ggr 275 kr 285 kr x
varje vecka 52 ggr 760 kr 820 kr x

Pappersförpackningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 240 kr 250 kr 260 kr
varannan vecka 26 ggr 275 kr 285 kr 305 kr
varje vecka 52 ggr 760 kr 820 kr 885 kr

Plastförpackningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 240 kr 250 kr 260 kr
varannan vecka 26 ggr 275 kr 285 kr 305 kr
varje vecka 52 ggr 760 kr 820 kr 885 kr

Metall

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 240 kr 250 kr 260 kr
varannan vecka 26 ggr 275 kr 285 kr 305 kr

Färgade glasförpackningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 240 kr 250 kr x
varannan vecka 26 ggr 275 kr 285 kr x

Ofärgade glasförpackningar

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år 190 l 240 l 370 l
var fjärde vecka 13 ggr 240 kr 250 kr x
varannan vecka 26 ggr 275 kr 285 kr x

Abonnemang med tvåfackade kärl

Brännbart/matavfall

Hämtningsfrekvens Antal hämtningar per år Avgift/kärl
varannan vecka 26 ggr 2 095 kr