Tips till sortering under vasken

Det ska vara lätt att göra rätt när man källsorterar.

Återvinning är ett stort steg i människans miljötänkande mot ett mer hållbart samhälle och vi har ett gemensamt ansvar gentemot miljön. Genom att källsortera och återvinna kan användbara råvaror och energi utvinnas ur vårt avfall och på så sätt sparar vi på jordens resurser.

Hässleholm Miljös målsättning är att det ska vara möjligt, roligt och framförallt enkelt att källsortera. Då är det viktigt att man har en bra utrustning för att underlätta sorteringen hemma. Nedan ser du några tips på hur du kan komma igång med er källsortering och på så sätt vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Det finns många olika sätt att få till en bra källsortering hemma. Hur den ser ut beror till största del på hur ditt hem är utformat. Vi har tagit fram några förslag och tips på hur andra har det hemma men även boxar och liknande att använda sig av som underlättar sorteringen.

Källsortering i kökslådan är en smidig lösning där du har god översikt över de olika fraktionerna. Eftersom det inte är speciellt mycket som ska slängas i brännbart längre är det bättre att det slängs i en mindre behållare och istället öka storleken på plast- och pappersförpackningar. Tänk på att även mjukplast ska slängas i plastförpackningar.

Om du har ett vaskskåp där du inte har plats till alla fraktioner kan du välja att ha de vanligaste fraktionerna under vasken och placera de övriga i städskrubben, tvättstugan eller annat lättillgängligt utrymme. Backarna på bilden är ett exempel på hur du lätt kan sortera de olika fraktionerna innan du slänger det i sopkärlen. 

En annan bra lösning är att sortera ut matavfall och brännbart för sig men att sen lägga förpackningar i en vanlig pappkasse eller hink för att sen sortera det vid kärlen. Då sparar du mycket utrymme och tid i köket. 

Att skylta med sin källsortering kan också vara snyggt. Här skyltas förvaringen för de olika fraktionerna på ett enkelt och stilrent sätt.

Foto: Ikea.se
Foto: Ikea.se
Foto: Ikea.se