Så fungerar renhållningen

Hässleholm Miljö sköter avfallsbehandling och återvinning av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter i Hässleholms kommun. Vi har ca 25 000 kunder.

Det ska vara enkelt att sortera och återvinna eftersom miljövinsten är stor. Numera deponeras mindre än 1% av hushållsavfallet.

Källsortering och insamling

Vi hämtar hushållsavfallet hemma hos dig eftersom samordnade transporter sparar på miljön. Avfallet transporteras i bilar med separata fack för varje fraktion till vår avfallsanläggning i Vankiva, en av Europas modernaste anläggningar. Här finns mellanlagring för källsorterat avfall som sedan skickas vidare till återvinning.

Alla sopkärl är försedda med så kallade taggar. Med hjälp av taggarna registreras varje kärl som töms i en databank. Kundtjänst kan på så sätt svara på frågor om kärlen har blivit tömda och chaufförerna kan se om de glömt tömma någonstans.

Abonnemang

Alla fastighetsägare måste enligt lag ha ett abonnemang för hämtning av avfall.

Hösten 2016 införde Hässleholms kommun fyrfack, ett nytt insamlingssystem med möjlighet att sortera ut ditt hushållsavfall i elva fraktioner i två stycken fyrfackskärl med tillhörande påhängsboxar. I ditt abonnemang ingår hämtning av ditt hushållsavfall hemma hos dig och du kan även lämna sorterat avfall på våra återvinningscentraler i kommunen. Även kompostpåsar till ditt matavfall ingår i abonnemanget och lämnas hemma hos dig en gång om året.

Avfallet tas om hand på ett effektivt, miljömässigt och kostnadseffektivt sätt som gör att vi kan ta tillvara på så mycket som möjligt av material och energi.

En digital sorteringsguide finns att tillgå på vår hemsida. Du kan även kontakta vår kundtjänst för att få sorteringsguiden skickad hem till dig. Vi tycker det ska vara lätt att sortera rätt!  

Avfallstrappan

Klicka på bilden för att läsa mer om avfallstrappan.