Vikten av källsortering i offentliga verksamheter

Hur stort är ditt avtryck?

Den 2 augusti 2017 inträffade ”Overshoot day”. Då hade vi, på åtta månader, förbrukat årsproduktionen av ekologiska resurser för 2016. Resten av året lever vi över jordens tillgångar. I Sverige ligger vi på tionde plats när det gäller det ekologiska fotavtrycket i världen. Skulle alla leva som vi gör i Sverige hade vi behövt 4,2 jordklot, skrämmande eller hur?

Vi har ett viktigt arbete framför oss. Tillsammans måste vi tänka annorlunda och ändra vårt beteende och vår livsstil. Vi måste minska vår konsumtion, minimera mängden avfall och se till att det som blir över kommer in i systemet igen vid återanvändning och återvinning.

Vi har ett gemensamt ansvar gentemot miljön. Återvinning är ett stort steg i människans miljötänkande mot ett mer hållbart samhälle. Genom att källsortera och återvinna kan användbara råvaror och energi utvinnas ur vårt avfall och på så sätt sparar vi på jordens resurser.

Hässleholm miljös målsättning är att det ska vara möjligt, roligt och framförallt enkelt att källsortera i förskolan, i skolan, på jobbet, i kommunens boendeenheter och inte minst på offentliga platser. Vi hoppas därför att ni vill vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Under hösten startade Hässleholm Miljö projektet "Källsortering i offentliga miljöer", och vi siktar högt. Vår förhoppning är att alla i Hässleholms kommun, oavsett verksamhet, ska ta sitt ansvar och bidra till en bättre miljö genom att källsortera korrekt. Vi hjälper er gärna att komma igång, tveka inte att kontakta oss.   

Ladda gärna hem vår broschyr som ger tips på hur ni kommer igång med er källsortering. 

Mötesplats Ljungdala har gjort en egen källsorteringsstation.
Klicka på bilden för att hämta broschyren "Källsortering i Verksamheter".
Klicka på bilden för att hämta broschyren "Källsortering i skola och förskola".