Så här sorterar du

Kärl och behållare

Varje hushåll får två gråa fyrfackskärl och två småboxar med röda lock. Den ena boxen är för insamling av batterier och ljuskällor, den andra för insamling av mindre elavfall. En minimizer kan användas för att trycka ihop mjukplasten så att denna tar mindre plats. Minimizern minskar antalet gånger du behöver gå ut till det stora kärlet. Ställ behållaren i vaskskåpet eller på diskbänken och sätt i en begagnad brödpåse eller fruktpåse. När påsen är full sorterar du den som plastförpackning.

Sorteringsanvisningar

Kärl 1 töms varannan vecka. I de två stora facken längst bak slänger du pappers- och plastförpackningar. Längst fram sorterar du ut ofärgat glas och matavfall. Matavfallet ska som tidigare läggas i en kompostpåse av papper. Påhängsboxen för ljuskällor och batterier hänger du bara på kärlet vid behov av tömning.

Kärl 2 töms var fjärde vecka. Tidningar och brännbart sorterar du ut i de två stora facken längst bak. I facket för metall lägger du metallförpackningar men även små metallföremål, till exempel skruvar och trasiga bestick. Längst fram har du även facket för färgat glas. Påhängsboxen för mindre elavfall hänger du på kärlet vid behov av tömning.

Mängd per fraktion

Kärl 1:

Plastförpackningar - 114 liter

Pappersförpackningar - 156 liter

Ofärgat glas - 30 liter

Matavfall - 60 liter

Kärl 2:

Tidningar - 114 liter

Brännbart - 186 liter

Metall - 30 liter

Färgat glas - 30 liter