Fyrfack

Alla en- och tvåbostadshus samt fritidshus i Hässleholms kommun har avfallsinsamling genom två stycken fyrfackskärl med två stycken påhängsboxar. 
Det ger dig som kund möjlighet att sortera ut 11 stycken fraktioner på ett smidigt
och enkelt sätt.

Samarbete med NÅS vid tömning av fyrfack

Hässleholm Miljö samarbetar med NÅS (Nordisk Återvinning Service) gällande tömningen av fyrfack. NÅS tömmer kärlen från en- och tvåbostadshus samt fritidshus. 

Bilarna är vita och förutom den egna loggan är de märkta med Hässleholm Miljös logga. Och självklart pryds de av våra populära sopsamlarmonster.

Som drivmedel används HVO (hydrerad vegetabilisk olja) som är ett helt förnybart biodrivmedel som framställs från avfall och olika restprodukter.

Insamlingsfordon med sopsamlarmonstret Plastis.

Tömning av fyrfack

Fyrfackskärlen töms med hjälp av bilar med påbyggda skåp som är utformade för att kunna tömma kärl 1 respektive kärl 2. Kärlets fraktioner töms i ett och samma arbetsmoment och innebär inga manuella lyft för chaufförerna. Tömning av ett kärl tar ca 20 sekunder.  Eftersom kärlen töms bakom fordonet hindras inte övrig trafik. Den totala volymen är 20,7 kubikmeter, vilket motsvarar cirka 300 hushåll.

Varje fraktion hamnar i ett eget fack. Först lyfts insatsen i kärlet upp och töms högst upp i bilen, det stora kärlet töms sedan i facken längst ner på sopbilen. När bilen är full töms respektive fack på olika omlastningsplatser på Hässleholms kretsloppscenter, HKC, i Vankiva.

Varje avfallstyp hanteras separat och skickas till återvinning. Fortfarande kan vi se att det slängs mycket förpackningar, tidningar och matavfall i brännbart. Vår förhoppning är att det nya förenklade systemet kommer leda till en bättre sortering och därmed en högre återvinning.

Vid tömning öppnas bakluckorna åt sidorna och varje fack töms separat.

Fraktionsindelning fyrfack

Såhär ska du sortera dina sopor i de nya fyrfackskärlen.