Vi mäter kundnöjdheten

Renhållning privat

Hjälp oss att bli bättre!

Våra kunder är viktiga för oss på Hässleholm Miljö och för att få en bild av hur ni som kunder uppfattar oss så genomför vi kundundersökningar regelbundet. Nu är det dags för en ny undersökning för att se hur du som kund uppfattar avfallshanteringen i Hässleholms kommun och hur avfallshanteringen skulle kunna förbättras.

Slumpmässigt utvalda renhållningskunder får under vecka 11 en enkät hem i brevlådan.


Vid frågor om enkäten

För att genomföra enkätundersökningen har vi tagit hjälp av företaget utredarna AB. Det är också de som besvarar eventuella frågor angående undersökningen. Kontaktuppgifter framgår i enkätens följebrev.


Tack!

Din åsikt är viktig för oss och därför vill vi redan nu tacka för att du ägnar några minuter åt att besvara enkäten!