Utdelning av kompostpåsar

Mellan den 10 mars och 7 april delas kompostpåsar ut till alla hushåll i Hässleholms kommun.  Det är en bunt á 80 stycken kompostpåsar som delas ut till alla helårs- och fritidsabonnemang. Till vår hjälp har vi lokala idrottföreningar som sköter utdelningen.   

Viktigt med rätt påse!

För att undvika lukt och olägenheter för dig själv, dina grannar och hämtningspersonalen ska allt organiskt avfall som samlas in i Hässleholms kommun, vara paketerat i papper eller i papperspåsar. Våra papperspåsar är våtstarka och klarar av vatten och fukt utan att gå sönder. De fungerar bäst tillsammans med en särskild hållare som låter påsen avge fukt så det luktar mindre. Hållaren är tillverkad av plast och tål maskindisk.

Matavfall blir till klimatsmart biogas

Det organiska avfallet som samlas in i Hässleholms kommun mellanlagras på vår avfallsanläggning i Vankiva och körs sedan vidare till biogasanläggningen i Mörrum, där matavfallet blir till klimatsmart biogas och gödsel. För att inte förorena gödseln eller skada biogasanläggningen är det viktigt att endast använda papperspåsar eller tidningspapper. Plastpåsar och stärkelsepåsar får inte användas då de ställer till med problem i produktionen. Biogasen som utvinns i Mörrum används som drivmedel för lokaltrafik i hela Skåne.

I renhållningsabonnemanget ingår:

  • Två buntar á 80 påsar per år för villakunder
  • En bunt á 80 påsar per år för fritidsabonnemang

Behöver du beställa ytterligare papperspåsar eller en hållare kan du göra det här alternativt kontakt vår kundtjänst.