Fjärrvärme till Tvärskogsområdet

Nätet i Tyringe byggs ut

Under hösten 2017 börjar utbyggnaden av fjärrvärmenätet till den del av Tvärskogsområdet i Tyringe som ligger norr om väg 21. 


Grävning från fjärrvärmeverket

Olika alternativa vägar för ledningsdragning har utvärderats utifrån långsiktiga ekonomiska bedömningar, kundintresse och positiva miljöeffekter. Utbyggnaden kommer att påbörjas utifrån den befintliga anslutningspunkten vid fjärrvärmeverket och gå in på Svärtingtorpsgatan.  


Detaljprojektering pågår

Just nu pågår etappindelning och detaljprojektering tillsammans med vår entreprenör FASAB som kommer att utföra allt markarbete på uppdrag av oss. De första kunderna planerar vi att ansluta under våren 2018.


Vill du också ha en miljösmart uppvärmning?

» Anmäl ditt intresse så tar vi kontakt med dig och berättar mer.