Sortering av Dricksglas

Visste du att dricksglas ska sorteras som deponi och inte kastats i facket för ofärgat glas? Om svaret är nej, så är du långt ifrån ensam! Just sortering av glas är en av de vanligaste sorteringsfrågorna som ställs till vår kundtjänst. 

Dricksglas har en annan glaskvalitet än glasförpackningar och ska därför läggas i den röda miljöboxen avsedd för deponi, matfett och farligt avfall. Trasiga såväl som hela! Besöker du en återvinningscentral ska glasen sorteras som rena massor.


Glasåtervinning

I dag återvinns vi över 90 procent av alla glasförpackningar i Sverige. Glasåtervinning är ett sätt att ta hand om vår miljö och skapa ett hållbart samhälle genom att spara på naturtillgångar och energi. När återvunnet glas smälts till nytt glas används 20 procent mindre energi än om man utgår från nya råvaror. Glastillverkning med återvunnet glas ger dessutom ifrån sig mindre mängder koldioxid. Blandas dricksglas med glasförpackningar försämras möjligheterna till återvinning.

Glaset samlas in direkt ifrån hushållen. Det tippas i ett mellanlager i Vankiva innan det fraktas vidare för återvinning hos Svensk Glasåtervinning i Hammar utanför Askersund, där alla glasförpackningar för återvinning tas om hand.
 

En första sortering av glaset görs för hand. Sten, metall, plast och andra större material som hamnat fel tas då bort. Mindre föroreningar sorteras bort maskinellt, bland annat med hjälp av magneter, metalldetektorer och vacuumsug. Det färgade glaset delas upp i grönt och brunt med hjälp av fototeknik.
 

Därefter krossas glaset, för att sedan användas som råvara till nya produkter. Omkring en tredjedel av glaset blir isolermaterial i form av glasull. Det övriga glaset återvinns till nya glasförpackningar.

 

 

Bild: Svensk Glasåtervinning