Hässleholm Miljö har en ny slogan

"Vi brinner för en hållbar framtid", så lyder Hässleholm Miljös nya slogan. Ett sätt för oss att förmedla våra värderingar och lyfta fram det som engagerar oss. Som att:

  •  Ta fram kundlösningar som bidrar till en hållbar livsstil för våra kommuninvånare och som gör det lätt att göra rätt i vardagen. 
  • Ha en aktiv roll i kunskapsspridningen om miljöarbete i alla åldrar. Vi tror att vi genom att rikta oss mot barn och ungdomar har möjlighet att i tidig ålder väcka ett intresse för miljöfrågor. Vår förhoppning är att intresset ska leda till ett engagemang hos barnen som aktivt vill vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle i den värld de själva ska växa upp i.
  • Att ta till vara på lokala biobränslen, spillvärme och brännbart avfall – resurser som annars går förlorade. Detta använder vi som bränsle i våra två fjärrvärmeverk. På så sätt producerar vi fjärrvärme och kan erbjuda kunder en klimatsmart uppvärmningsform som också är trygg och ekonomisk.

 Allt detta minskar vårt klimatavtryck i framtiden. Det brinner vi för.