Fortsatt glädjande resultat

Sedan insamlingssystemet fyrfack infördes hösten 2016 fortsätter sorteringen av hushållsavfall i Hässleholm att öka.  När vi summerar siffrorna från det andra kvartalet 2017 kan vi konstatera att utsorteringen av förpackningar fortsätter att öka medan det brännbara avfallet minskar.  

Statistik för januari-mars 2017

För att tydliggöra resultatet av utsorteringen i Hässleholms kommun har vi jämfört insamlat avfall under månaderna januari-mars 2016 med det som samlats in under samma period 2017.

Under 2016 samlade Hässleholm Miljö in ca.74 ton plastförpackningar och ca.144 ton pappersförpackningar under det första kvartalet. Om man jämför det med januari-mars 2017 då fyrfack implementerats kan vi konstatera att utsorteringen av plastförpackningar ökat med 87%  och att ca. 32% mer pappersförpackningar samlats in än året innan.

Det brännbara avfallet däremot som utgörs av material som inte går att återanvända till nya produkter, utan som vi istället utvinner energi ifrån, har minskat med 15%. 

Ökad materialåtervinning

Genom att materialåtervinna minskar vi effektivt vår klimatpåverkan vilket innebär stora vinster för miljön. När förpackningar återvinns, istället för att förbrännas, minskar utsläppen och vi sparar på naturens resurser. För varje kilo plastförpackningar som vi återvinner sparar vi ett kilo olja samt minskar koldioxidutsläppen med två kilo.

Att Hässleholm är en stad till brädden fylld med miljöhjältar, stora som små, är ingen nyhet. Kommunen har en lång tradition av källsortering och tillsammans med våra engagerade kunder gör vi skillnad för miljön- varje dag!

Sopsamlarmonstret Plastis hjälper barn att lära sig mer om källsortering och om att leva hållbart.