Statistik för april-juni 2017

Sedan det nya insamlingssystemet fyrfack infördes har sorteringen av hushållsavfall ökat i Hässleholm.  När vi summerar siffrorna från det andra kvartalet 2017 kan vi konstatera att mer och mer av vårt avfall återvinns medan mindre går till energiutvinning!    

Jämförelsetal 

För att tydliggöra resultatet av utsorteringen i Hässleholms kommun har vi jämfört insamlat avfall under månaderna april-juni 2016 med det som samlats in under samma period 2017.  

Under det andra kvartalet 2017 har utsorteringen av plastförpackningar ökat med 40% och 72% mer pappersförpackningar har samlats in än året innan. Det brännbara avfallet däremot som utgörs av material som inte går att återanvända till nya produkter, utan som vi istället utvinner energi ifrån, har minskat med 12%. 

Statistik insamlade förpackningar april-juni 2017

Statistik insamlat brännbart avfall april-juni

Ökad materialåtervinning

Genom att materialåtervinna minskar vi effektivt vår klimatpåverkan vilket innebär stora vinster för miljön. När förpackningar återvinns, istället för att förbrännas, minskar utsläppen och vi sparar på naturens resurser. För varje kilo plastförpackningar som vi återvinner sparar vi ett kilo olja samt minskar koldioxidutsläppen med två kilo.