Indexjustering

Renhållningstaxan

Indexjustering av renhållningstaxan

Den 1 januari 2018 indexjusterades renhållningstaxan med 2,7 %. Justeringen innebär bland annat att du som har ett helårsabonnemang för en- och tvåbostadshus får en höjning av abonnemanget med 67 kr per år. Tittar vi på kommunerna i vår närhet erbjuder Hässleholms kommun fortsatt den billigaste renhållningstaxan, något vi är väldigt stolta och glada över!


Det ska vara lätt att göra rätt

Vi på Hässleholm Miljö arbetar ständigt för att du som kund ska kunna sortera ditt avfall på ett enkelt och miljöriktigt sätt samtidigt som vi vill kunna erbjuda ett prisvärt abonnemang. Som kund hos oss har du möjlighet att sortera ut elva fraktioner avfall vid husknuten samt farligt avfall, matfett, deponi, grovavfall och textil vid beställning. Du har även tillgång till sex stycken återvinningscentraler i kommunen.


Varför indexjustering?

En indexjustering görs för att anpassa intäkterna efter kostnaderna. Många branscher indexhöjer sina priser en gång om året som en justering mot kostnadshöjningar och inflation. Vi på Hässleholm Miljö ser årligen över våra taxor så att vi kan fortsätta erbjuda våra kunder en god service.