Hässleholm Miljö bidrar med miljönytta när ny tågdepå byggs

På inte mindre än två sätt bidrar Hässleholm Miljö till det infrastrukturprojekt som Region Skåne driver avseende byggnation av en ny underhållsdepå till Öresundstågen. Depån kommer att byggas i Kärråkra, nära Hässleholms centralstation och Hässleholm Miljö är delaktiga i sanering av marken samt tar hand om och behandlar överskottsmassor. Dessutom kommer samtliga byggnader på depån att värmas upp med hjälp av fjärrvärme.

I mars inleddes arbetet med byggnationen av Sverige modernaste tågverkstad i Kärråkra. Istället för att skicka Öresundstågen till Danmark när de är i behov av underhåll kommer de kunna lagas, tvättas, städas och saneras i en toppmodern anläggning i Skåne. Hässleholm Miljö är en av de leverantörer som bidrar till att Region Skånes infrastrukturprojekt drivs framåt.

Inledande marksanering

Området där tågdepån ska anläggas är ca 22 ha stort och innan byggnationen kan påbörjas  måste marksanering utföras. Tidigare användes delar av området som snötipp, upplag och soptipp och föroreningar har över tid drivits ner djupt i marken, allt eftersom nederbörd trängt igenom avfallet. De miljöanalyser som utförts visar på att upp mot 25.000 ton förorenat material behöver grävas upp och fraktas bort. Här kommer Hässleholm Miljö att bistå med kompetens och tillsammans med kunden DT Recycling AB att hantera såväl sanering av mark som behandling av överskottsmassorna.

Fjäder i hatten för Hässleholm Miljö

På frågan om vad projektet innebär för Hässleholm Miljö svarar Marknadschef Daniel Näslund: ”Det är en fjäder i hatten att vi valts som samarbetspartner gällande marksanering! Vår ambition är att vara ledande inom avfallshantering och strävar efter att ta oss an projekt som innehåller komplexa avfallsslag. Vi har en vilja att utvecklas och genom vår medverkan i projekt Kärråkra, kommer vi att kunna förfina våra arbetsmetoder inom miljösamordning och marksanering. Vi tror och hoppas att detta ger oss möjlighet att  erbjuda våra tjänster i fler sammanhang. ” 

Fokus på materialanvändning och hållbarhet

Hanteringen på området utförs tillsammans med DT Recycling AB och Hässleholm Miljö tar emot och behandlar restmassorna på avfallsanläggningen Hässleholms Kretsloppscenter i Vankiva. Där återanvänds materialet i så stor utsträckning som möjligt,  för att utnyttja resurserna på ett effektivt och hållbart sätt. 

Klimatsmart uppvärmning

Den 8 maj blev det dessutom klart att Hässleholm Miljö kommer att förse samtliga byggnader på tågdepån med klimatsmart uppvärmning i form av fjärrvärme, vilket innebär flera spännande utmaningar enligt Daniel Näslund:  

”Projekteringen är nu i full gång  och det handlar om en omfattande installation. Anslutningspunkten till det befintliga nätet kommer att bli Belevägen på Ljungdalaområdet, vilket innebär att vi behöver borra under stambanan för att ansluta Kärråkra. "

Vid årsskiftet 2017/2018 påbörjas arbetet med att ansluta tågdepån till fjärrvärmenätet i Hässleholm. I mars ska samtliga ledningar vara färdigställda och hela anläggningen beräknas stå klar i december 2019.